Chính sách Bảo mật

Sparton tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khi bạn cung cấp cho Sparton tên, địa chỉ E-mail, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, Sparton sẽ chỉ sử dụng các thông tin này để thông báo cho bạn các thông tin cập nhật, báo cáo phân tích, các sản phẩm và dịch vụ mới và các thông tin liên quan. Nếu bạn không muốn Sparton liên hệ với bạn, bạn có thể hủy bỏ tham gia bất cứ lúc nào thông qua điện thoại hoặc trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để tham gia lại bất cứ lúc nào. Sparton không tiết lộ thông tin người dùng cho bên thứ ba. Nhưng chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Những thông tin nào Chúng tôi sẽ thu thập?

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin kinh doanh mà chúng tôi cho rằng sẽ giúp củng cố sâu sắc hơn mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi hoặc để quảng bá dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với Sparton, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin liên quan. Chúng tôi có thể mời người dùng và quý khách ghé thăm tham gia khảo sát cho mục đích nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

“Cookies”

Cookies là những thông tin mà một số trang web chuyển đến khi máy tính đang duyệt trang web đó và được sử dụng cho mục đích lưu trữ tại rất nhiều website. Việc sử dụng cookie làm cho lướt web dễ dàng hơn bằng cách thực hiện các chức năng nhất định như lưu mật khẩu và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web. Nhiều người cho rằng việc sử dụng cookie là một tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hoá và để hiểu cách thức và tần suất khách hàng truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Các trình duyệt thường được thiết lập để chấp nhận cookie. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể thay đổi cấu hình trình duyệt của mình để từ chối cookie. Nếu bạn chọn để trình duyệt của bạn từ chối cookie, có thể một phần hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động được như bình thường.

Sparton sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Mục tiêu chính của Sparton trong việc thu thập thông tin là cung cấp cho người dùng một trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và thúc đẩy các nỗ lực bán hàng và tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ không kinh doanh thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu tổng hợp người dùng (thông tin liên quan đến nhân khẩu học như vùng miền hoặc vị trí địa lý của người dùng) cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị để thử nghiệm nội dung, sản phẩm và dịch vụ mới. Bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi đầy đủ hoặc không và chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin người dùng. Sparton cũng cung cấp các tùy chọn đăng nhập cho khách hàng để họ có thể theo dõi tiến độ các dự án. Để cấp quyền truy cập, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp cả thông tin và sở thích. Nếu bạn thay đổi e-mail hoặc địa chỉ, vui lòng cung cấp cho Sparton cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới của bạn. Chúng tôi cũng có thể thuê các công ty khác thực hiện một số dịch vụ cho chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin khách hàng mà công ty cần để thực hiện dịch vụ đó. Họ sẽ không được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích khác.

Sparton có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này khi cần hoặc dựa trên phản hồi của người dùng.