Dũng Trần

Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT

Ông Dũng Trần là Tổng Giám Đốc và là thành viên Hội Đồng Quản Trị Sparton Việt Nam từ năm 2014. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo cấp cao tại Silicon Valley, California, Hoa Kỳ. Ông đã được ghi nhận có nhiều thành công về quản lý hiệu quả hoạt động và phát triển doanh nghiệp, cũng như xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự toàn cầu đáp ứng từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Sparton, Ông Dũng Trần là Giám đốc cấp cao của Cisco Systems và Hewlett-Packard. Ông nhận bằng thạc sĩ về Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính của Đại học Santa Clara. Ông cũng có bằng cử nhân về Kỹ thuật Điện tử của Đại học Bách khoa California.