Nguyễn Thị Thanh Hiền

Giám đốc hoạt động kinh doanh

Trong vai trò là Giám đốc hoạt động kinh doanh, bà Hiền phụ trách và chỉ đạo các hoạt động về chiến lược kinh doanh nhằm giúp công ty tăng trưởng bền vững, mở rộng quan hệ khách hàng, cũng như phát triển các nguồn doanh thu mang tính chiến lược.

Bà Hiền có hơn 14 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng và khách hàng. Bà Hiền đã tốt nghiệp Cử Nhân khoa học của trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bà có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty đa quốc gia.