Lê Thị Phượng

Customer Service Manager

Bà Phượng làm việc tại Sparton Việt Nam với vai trò là Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng từ năm 2016. Bà phụ trách chăm sóc khách hàng và phát triển doanh thu. Trước khi gia nhập Sparton Việt Nam, bà Phượng đã đảm nhận công việc Dịch Vụ Khách Hàng và Kế Hoạch Sản Xuất cho công ty sản xuất sợi quang học. Bà Phượng có bằng Đại học của trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Chí Minh, Việt Nam