Lê Anh Thủy (ACCA, CPA)

Giám đốc tài chính

Với vai trò là Giám đốc Tài chính, Ông chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Tài chính Kế toán của công ty. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và có bằng Kiểm toán viên Việt Nam (CPA). Ông Thủy nhận bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Việt Nam.