Nguyễn Thị Huyền Trân

Giám Đốc Nhân sự

Bà Trân là Giám đốc Nhân sự với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Bà có chứng chỉ chuyên sâu về quản lý nhân sự tại Việt Nam. Bà Trân đã tốt nghiệp Cử Nhân Tiếng Anh tại Đại học Ngoại Ngữ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.