Hồ Bá Vân

Giám đốc Quản lý Chất lượng

Bà Vân là Giám đốc Quản lý Chất lượng, bà đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa quá trình sản xuất (LEAN). Bà chịu trách nhiệm duy trì hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, AS 9100, ISO 13485, FDA và ISO 14001. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực y tế và điện tử. Bà nhận bằng Cử nhân Hóa của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.