Đặng Thị Thanh Xuân

Giám Đốc Thu Mua

Bà Xuân là Giám đốc quản lý Vật tư. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý chuỗi cung ứng. Bà Xuân đạt được chứng chỉ CPIM. Bà nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.