Nguyễn Thị Minh Xuân

Giám Đốc Sản Xuất & Kỹ Thuật

Bà Xuân là Giám Đốc Sản Xuất. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử và sản xuất. Trước khi gia nhập Sparton, bà Xuân là Giám đốc điều hành của Quality Systems Việt Nam và Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm của Fujitsu Việt Nam. Bà nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý Maastricht – Hà Lan và có bằng Kỹ Sư của Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, Việt Nam.