Hệ thống Sản xuất Sparton

Hệ thống Sản xuất Sparton (Sparton Production System – SPS) là triết lý quản lý chung của chúng tôi, kế hoạch chi tiết cho các hoạt động hàng ngày và là chỉ dẫn điều hành mọi khía cạnh kinh doanh của chúng tôi. “Làm thế nào” để hoàn thành mục tiêu và tạo ra giá trị cho khách hàng. Về cơ bản, mọi hoạt động của chúng tôi được đo lường dựa trên 6 yếu tố của Hệ thống sản xuất Sparton. Những yếu tố đó là:

Image Map

Cam kết về An toàn

An toàn là nền tảng để chúng tôi xây dựng hệ thống sản xuất của mình, bởi vì chúng ta không thể hoạt động liên tục và hiệu quả theo thời gian mà không dựa trên nền tảng an toàn. Có nhiều hoạt động về an toàn trong Hệ thống sản xuất của Sparton, sau đây chỉ là 2 ví dụ cụ thể:
Ma trận Phân tích và Giảm thiểu Rủi ro (RAM) – Sử dụng thang đo Likert để tạo ra một phép đo tần số, khả năng và mức độ nghiêm trọng của rủi ro để có thể giảm thiểu tai nạn trong sản xuất. Bảng theo dõi tai nạn tiềm ẩn Tôi được cảnh báo (PAIN) – Nhân viên được khuyến khích để thảo luận các vấn đề ngay lập tức với người giám sát và cũng được yêu cầu nộp một mẫu PAIN – ngay cả khi vấn đề ngắn hạn đã được giải quyết. Số theo dõi được gán cho mỗi sự kiện cũng như cách thức và xu hướng lớn hơn được theo dõi để có thể tìm ra các vấn đề về an toàn thường gặp.

Tiếp theo >

Nỗ lực không ngừng để giảm chi phí

Là nhà cung cấp của hàng trăm khách hàng, chúng tôi không chỉ quan tâm đến lợi nhuận của mình, mà cả của khách hàng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực giảm thiểu tính không hiệu quả và lãng phí thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật và các hoạt động sản xuất. Cấu thành của chi phí được chia thành ba lĩnh vực:
Sản xuất, kỹ thuật và chiến lược: bao gồm các phần hỗ trợ cho quy trình sản xuất, chẳng hạn như lập kế hoạch, quy trình ủy nhiệm quyết định đầu tư và lập kế hoạch năng lực sản xuất. Nghiên cứu, phát triển và chế tạo: đặt trọng tâm vào quá trình cải tiến sản phẩm cũng như tự động hóa và giám sát nguyên vật liệu. Sự ổn định hoạt động: tập trung vào việc đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được tối ưu hóa và sẵn có khi cần thiết.

 

Tiếp theo >

Văn hóa cam kết với chất lượng cao nhất

Chúng tôi sản xuất các thiết bị và sản phẩm cho những khách hàng có yêu cầu cao nhất cho các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt nhất, bao gồm Y tế & Công nghệ sinh học, Quân sự & Hàng không và Công nghiệp & Thương mại. Tiêu chuẩn của khách hàng – và của chúng tôi đặc biệt cao do yêu cầu của các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất. Chúng tôi xây dựng chất lượng trên mọi khía cạnh thông qua thiết kế, lập kế hoạch, kiểm soát và cải tiến. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành lựa chọn tốt nhất trong các chỉ tiêu :
Tỉ lệ lỗi đến khách hàng Phế phẩm Chi phí sửa chữa sản phẩm

Tiếp theo >

Tối ưu hóa Hàng Tồn Kho và Giao hàng đúng hẹn

Mục tiêu của việc giao hàng là đúng hạn đến khách hàng, đồng thời loại bỏ vật tư dư thừa làm lãng phí nguồn lực của công ty để phục vụ cho các mục đích tốt hơn. Chúng tôi chỉ sản xuất những gì khách hàng cần với số lượng khách hàng cần thiết để tiết giảm và đem lại lợi ích cho cả Sparton và khách hàng.

 

Tiếp theo >

Cam kết với nhân viên

Nhân tố quan trọng trong hệ thống sản xuất SPS là đội ngũ nhân viên linh hoạt, có năng lực và nhiệt huyết cao. Sự thành công của Hệ thống không thể thực hiện được nếu thiếu những con người tâm huyết. Chúng tôi đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng được đáp ứng tốt nhất thông qua sự ổn định của đội ngũ nhân sự và hiệu quả làm việc xuất sắc.

Tiếp theo >

Tập trung vào tương lai

Điều quan trọng đối với Sparton là phục vụ không chỉ cho khách hàng hiện tại, mà còn để tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn, bền vững. Chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác để hợp tác lâu dài, trên cơ sở của mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Tiếp theo >