Tuyển dụng

Sparton tìm kiếm những tài năng và cung cấp cho họ những khóa đào tạo cũng như công cụ để mang lại những sản phẩm và ý tưởng mới cho cuộc sống.

Sparton mang lại cho bạn cơ hội được làm việc với đội ngũ tinh anh cùng nhau hỗ trợ sản xuất trong các dự án công nghiệp, y tế và hàng không dân dụng. Thành công trong tương lai của công ty phụ thuộc vào những tài năng chúng tôi có và bồi dưỡng phát triển được. Nếu đây là môi trường bạn mong đợi, hãy tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

Hãy liên hệ chúng tôi

Bà Trân, Giám đốc Nhân sự
Tran.Nguyen@Sparton.com
+ 84-274.378.4890 – Ext. 7005

Bảo hiểm sức khoẻ (dành cho đội ngũ quản lý) Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm tai nạn Chương trình “Whatever It Takes” Thưởng hiệu quả công việc Du lịch công ty
Trợ cấp về đi lại Các khoản phụ cấp đặc biệt

These programs are typical for all US locations and are adjusted for each global region of Sparton as needed and in line with workforce cultural needs and expectations. For further information, please contact local human resources within that region.

Tiếp theo >

Thân thiện Sáng tạo Minh bạch Trách nhiệm

Tiếp theo >

Các hệ thống, quy trình của chúng tôi đều được quy chuẩn và hoàn thiện, chúng tôi biết rằng yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty chính là con người. Do đó, chúng tôi hỗ trợ đào tạo nhân viên liên tục thông qua chương trình đào tạo được bồi hoàn học phí, chương trình đào tạo của tập đoàn-AspireU.

aspire-u-logo

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, kỹ thuật là một phần phát triển nghề nghiệp tại Sparton, nhân viên được khuyến khích tìm cách thức mới để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Chúng tôi hiểu rằng việc đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài đem lại lợi thế cạnh tranh cao.

Tiếp theo >

Như một phần đòi hỏi của chúng tôi về lối sống lành mạnh, Sparton tài trợ cho các chương trình LIFT (cải thiện lối sống). Chương trình được thiết kế để giúp cải thiện về thể chất cũng như tinh thần của người lao động và gia đình họ thông qua giáo dục sức khoẻ và lựa chọn lối sống tích cực.

LIFT bao gồm:lift

  • Hội viên các câu lạc bộ thể dục thể hình
  • Giảm giá trong các câu lạc bộ Sức khoẻ
  • Kế hoạch giảm cân
  • Phúc lợi Gia đình & Phúc lợi Từ thiện
  • Giáo dục & Công nghệ
  • Các đội thể thao được tài trợ bởi công ty
  • Các cuộc thi Giảm cân & Câu lạc bộ Đi bộ
  • Hỗ trợ bỏ thuốc lá

 

**These programs are typical for all US locations and are adjusted for each global region of Sparton as needed and in line with workforce cultural needs and expectations. For further information, please contact local human resources within that region.

Tiếp theo >