Các câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi?

Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web – chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy những thông tin cần thiết. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi gì, vui lòng cho chúng tôi biết.

Thông tin liên hệ

  • Bằng cách nhấp vào lựa chọn đồng ý, bạn đồng ý để Sparton tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu trong Nguyên Tắc Bảo Mật, ở đường link bên dưới. Trước khi cho phép Sparton tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng xem lại Nguyên Tắc Bảo Mật để hiểu rõ hơn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nói chung, thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho mục đích tiếp thị và truyền thông.

    Nếu bạn chọn đồng ý với việc Sparton tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào như đã nói qua trong Nguyên Tắc Bảo Mật.